Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SÚP

1,300,000 đ/bàn  
SÚP
 • 1 Súp nấm cua
  200000 đ
 • 2 Súp hải sản tóc tiên
  220000 đ
 • 3 Súp măng tây cua
  200000 đ
 • 4 Súp cua gà xé
  200000 đ
 • 5 Súp óc heo trứng cút
  250000 đ
 • 6 Súp hải sản tam tơ
  250000 đ
 • 7 Súp tuyết nhĩ hạt sen
  200000 đ
 • 8 Súp sò điệp hải sản
  250000 đ
 • 9 Súp sò điệp cua
  250000 đ
 • 10 Súp bóng cá
  200000 đ
 • 11 Súp cua hải sản
  200000 đ