Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

KHAI VỊ MỘT MÓN

1,300,000 đ/bàn  
KHAI VỊ MỘT MÓN
 • 1 Gỏi mực thái
  300000 đ
 • 2 Gỏi chân gà rút xương
  250000 đ
 • 3 Gỏi bò nướng thái
  300000 đ
 • 4 Gỏi củ hũ dừa bao tử
  250000 đ
 • 5 Gỏi tuyết nhĩ hải sản
  250000 đ
 • 6 Gỏi bưởi hải sản
  250000 đ
 • 7 Gỏi ngó sen tôm thịt
  220000 đ
 • 8 Gỏi bò bóp thấu
  300000 đ