HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MENU TỰ CHỌN

15-08-2017
13:54

 

Bước 1: Chọn món desktop-01  Bước 1-1: Vào xem thực đơn đã chọn

Xem thực đơn đã chọn món

Xem thực đơn đã chọn món

Bước 2: Xem món đã chọn và tiến hành đặt món

desktop-02

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng và tiến hành đặt món.

desktop-03

Bước 4: Hoàn thành đặt món và đợi nhân viên menu24h liên hệ xác nhận thông tin.

desktop-04

Bình luận

  Liên hệ ngay 0979956385