Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

1,300,000 đ/bàn  
CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG
 • 1 Nho Mỹ
  100000 đ
 • 2 Trái cây thập cẩm
  100000 đ
 • 3 Rau câu Thái
  70000 đ
 • 4 Bánh plan
  100000 đ