Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÁC MÓN MỰC

1,300,000 đ/bàn  
CÁC MÓN MỰC
  • 1 Mực trứng chiên nước mắm
    400000 đ
  • 2 Mực ống dồn thịtMực ống dồn thịt
    400000 đ
  • 3 Mực lá hấp gừng hoặc xào Sato
    400000 đ