Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÁC MÓN CUA

1,300,000 đ/bàn  
CÁC MÓN CUA
 • 1 Càng cua bách hoa
  0 đ
 • 2 Cua lọt chiên giòn
  0 đ
 • 3 Cua Hai da hấp bia
  0 đ
 • 4 Cua gạch rang muối, rang me
  0 đ
 • 5 Cua thịt rang muối, rang me
  0 đ