Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÁC MÓN CÁ

1,300,000 đ/bàn  
CÁC MÓN CÁ
 • 1 Cá tầm File hấp hông kông, nướng
  700000 đ
 • 2 Cá bống mú sốt cam
  700000 đ
 • 3 Cá bống mú hấp hồng kông
  700000 đ
 • 4 Cá bống mú hấp xì dầu
  700000 đ
 • 5 Cá bống mú chưng tương
  700000 đ
 • 6 File cá hồi sốt dâu và chanh dây
  600000 đ
 • 7 File cá hồi chiên xù
  600000 đ
 • 8 File cá chẽm sốt xí muội
  600000 đ
 • 9 File cá chẽm hấp tàu xì
  600000 đ
 • 10 File cá chẽm sốt thái
  600000 đ
 • 11 File cá chẽm sốt chua ngọt
  500000 đ
 • 12 Cá chẽm hấp hồng kông
  500000 đ
 • 13 Cá chẽm hấp kỳ lân
  500000 đ
 • 14 Cá giòn nướng muối ớt
  700000 đ
 • 15 Cá giòn hấp hồng kông
  700000 đ
 • 16 Cá bốp nướng mưới ớt
  700000 đ
 • 17 Cá chình nướng mưới ớt, nấu lẩu
  700000 đ
 • 18 Cá lóc dồn thịt quay – bánh hỏi
  400000 đ
 • 19 Cá tai tượng chiên xù – bánh tráng
  300000 đ
 • 20 Cá tai tượng chưng tương
  300000 đ
 • 21 Cá lóc quay chảo – bánh tráng
  400000 đ
 • 22 Cá điêu hồng hấp triều châu
  400000 đ
 • 23 Cá điêu hồng hấp hồng kông
  400000 đ
 • 24 Cá điêu hồng sốt thái
  400000 đ
 • 25 Cá điêu hồng sốt cam
  400000 đ
 • 26 Cá điêu hồng sốt chua ngọt
  400000 đ
 • 27 Cá điêu hồng chưng tương
  400000 đ